Проектиране и производство на колекции с марка Coralia

Проектиране и производство на колекции с марка Coralia за вътрешен пазар.