Проектиране и производство на колекции за чужди марки

Проектиране и производство на колекции за чужди марки.